Piazza Alicia

Pin-P In ricordo di “Halicyae”, l’anticu nomu di la Città, a piazza ospita i du principali edifici chi rappresentanu i poteri che regolavano a vita di i so’ cittadini: u Casteddu Nurmannu-Svevu e i ruderi dell’ex Chiesa Madre.

ali1

Ora dopu tutti sti acchianati è tempu chi pigghiamu sciatu e damu tregua a li peri. Taliativi in giru, esplorate a piazza o assittativi e bivitivi na cosa frisca.

ali2

ali3

Su comu fu scelto stu postu pi costruiri u casteddu esistinu diversi raccunti tra cui chiddu di li du’ frati.

A leggenda di li du’ frati
Un tempu un frati e na suru, contendendosi i diritti su chisti territori, decisero di sfidarsi n’ta na gara: u primu chi avissi completatu a costruzione d’un casteddu sarebbe addivintatu u signuri di sti terri e sparannu un corpu di cannuni non appena chi lu casteddu fussi completatu ne avrebbe annunciato a vittoria.

I lavori accuminciarunu e ci vosi assai tempu e manovalanza. Quannu i du’ casteddi furono quasi lesti a soru diede ordine di fari focu cu’ cannuni, anche se unn’avia finutu. U frati sintennu a cannunata, pinsannu chi avia persu, fici firmari i lavori e mannau dittu a la soru che l’indomani fussi arrivatu pi ammirari l’opera. Allura a fimmina, avennu sulu un jornu, fici chiamari avutri operai e n’ta na notti fici completari u so casteddu e accussì diventò a signura di sti terri e di stu casteddu.


Torna alla Mappa